Dokumenty ke stažení

Naše certifikace

 

a podrobná dokumentace

Dokumenty ke stažení

Na této stránce najdete získané certifikáty, reklamační řád či popis GDPR, které jsou zde volně k dispozici pro vaše potřeby.

Reklamační řád

Něco se vám pokazilo nebo nefunguje tak, jak má? Rádi se vám na zboží podíváme. A vy si před tím můžete pročíst náš reklamační řád. Reklamační řád slouží k zajištění správného postupu při uplatňování práva z odpovědnosti závady zboží.

ISO:

Společnost Richter + Frenzel s.r.o. klade velký důraz na kvalitu prodávaných výrobků a poskytovaných služeb. Proto jsme pyšní na získanou certifikaci ISO 9001 a ISO 50001.

ISO 9001

Společnost Richter + Frenzel s.r.o. klade velký důraz na kvalitu prodávaných výrobků a poskytovaných služeb. Předpokladem pro úspěšné řízení a fungování společnosti Richter + Frenzel s.r.o. je udržování takového systému managementu, jehož cílem je neustálé zlepšování výkonnosti společnosti, a to zejména na základě uspokojování potřeb a požadavků našich zákazníků.

Zákazník je pro nás hlavním článkem podnikání, proto společnost vytvořila, udržuje a zlepšuje systém kvality podle ISO 9001, který bude sloužit ke zlepšování všech poskytovaných služeb.

Norma ISO 9001 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém managementu kvality.

Společnost Richter + Frenzel s.r.o. získala certifikát ISO 9001 v roce 2002. Získáním certifikátu společnost prokázala, že má vybudovaný a zavedený systém managementu kvality v souladu s požadavky uvedené normy.

Společnost Richter + Frenzel s.r.o. si je vědomo své odpovědnosti za kvalitu všech svých produktů. Požadavky a potřeby zákazníků se neustále zvyšují a jejich plnění je prvořadou prioritou společnosti. Na základě našich zkušeností, analýz požadavků a potřeb zákazníků, předpokladu vývoje požadavků trhu, které vycházejí z marketingových průzkumů, obchodních jednání s našimi dodavateli a z interních diskusí uvnitř společnosti.

ISO 50001

Společnost Richter + Frenzel s.r.o. se v souvislosti s principy normy ISO 50001 přijala závazek znát a dodržovat stanovené povinnosti, postupy a zásady systému hospodaření s energií (EnMS), upozorňovat na možná riziková místa systému EnMS a vhodnou formou komunikovat a následně i ověřovat a spolupracovat mezi sebou a naplňovat požadavek týmové práce v rámci společnosti jako celku k dosažení plánovaných cílů.

Společnost Richter + Frenzel s.r.o. v souladu s požadavky normy ISO 50001 vytváří podmínky pro zavádění, provoz a neustálé zlepšování systému hospodaření s energií (EnMS).

Norma ISO 50001 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií (EnMS).

Společnost Richter + Frenzel s.r.o. získala certifikát ISO 50001 v roce 2016. Získáním certifikátu společnost prokázala, že má vybudovaný a zavedený systém managementu hospodaření s energií (EnMS) v souladu s požadavky uvedené normy.

Společnost Richter + Frenzel s.r.o. se zavazuje k zavedení a provozu systému hospodaření s energiemi (EnMS) podle normy ISO 50001 u veškerého vlastního a spravovaného majetku. Tímto krokem na sebe bere závazek společenské spoluzodpovědnosti za snižování zátěže životního prostředí formou optimálního využívání energií v souladu s platnými právními předpisy.

 

GDPR

 

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

Společnost Richter + Frenzel s.r.o. pečlivě dbá na ochranu osobních údajů, které shromažďuje. S osobními údaji zachází v souladu s platnými právními předpisy a chrání je v maximální možné míře.

Osobní údaje, které jsou společnosti poskytovány, jsou zpracovávány zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, omezení či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí, týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti nebo elektronicky na emailové adrese .

Máte také právo kontaktovat dozorový orgán (Úřad na ochranu osobních údajů; viz. čl. 13 odst. 2 písm. d) výše uvedeného nařízení) v případě podezření na jakoukoliv situaci, která je v rozporu s uvedeným nařízením.