Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost Richter+Frenzel s.r.o. pečlivě dbá na ochranu osobních údajů, které shromažďuje. S osobními údaji zachází v souladu s platnými právními předpisy a chrání je v maximální možné míře.

Osobní údaje, které jsou společnosti poskytovány, jsou zpracovávány zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, omezení či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí, týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti nebo elektronicky na emailové adrese .

Máte také právo kontaktovat dozorový orgán (Úřad na ochranu osobních údajů; viz. čl. 13 odst. 2 písm. d) výše uvedeného nařízení) v případě podezření na jakoukoliv situaci, která je v rozporu s uvedeným nařízením.