Whistleblowing

Whistleblowing

Společnost Richter+Frenzel s.r.o. postupuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména pak směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Zajišťuje ochranu oznamovatelům, kteří v dobré víře upozorní na jednání, o kterém se domnívají, že je v rozporu s právními předpisy.

 

Komunikační kanál (jak oznamovat porušení)

telefonní číslo +420 800 050 856; přístupový kód: 421 428 307

email:
https://www.safetalk.cz/richter-frenzel

adresa: Richter+Frenzel s.r.o., U Technoplynu 1572/1, 198 00, Praha 9