Hledat
Richter + Frenzel, to je 120 let tradice
Ochrana osobních údajů

Velmi nás těší, že jste navštívili naši internetovou prezentaci a že se zajímáte o společnost  Richter+Frenzel s.r.o., Praha 9, U Technoplynu 1572/1, PSČ 198 00, Česká republika , (dále jen   RICHTER+FRENZEL“) a její výrobky.

RICHTER+FRENZEL bere ochranu vašich osobních údajů při návštěvě webových stránek www.richter-frenzel.cz a www.r-f.cz, (dále jen „webové stránky“) velmi vážně. Shromažďujeme a využíváme vaše údaje o návštěvě webových stránek a využívání služeb na nich nabízených při zohlednění příslušných předpisů na ochranu osobních údajů, zejména  zákona o ochraně osobních údajů, zákona o elektronických komunikacích a zákona o některých službách informační společnosti.

 

1. Všeobecně

Přejeme si posílit důvěru uživatelů v naši nabídku a z tohoto důvodu otevřeně popisujeme způsob nakládání s osobními údaji. Následující informace mají za cíl vás seznámit se způsobem shromažďování a využívání osobních údajů během vaší návštěvy webové stránky a v souvislosti s využíváním služeb, které se na těchto stránkách nabízejí.

Osobní údaje představují takové informace, které umožňují identifikaci vaší osoby (jako např. vaše jméno, vaše adresa, vaše telefonní číslo nebo e-mailová adresa).

 

2. Shromažďování a využívání vašich dat

Zásadně shromažďujeme a využíváme vaše osobní údaje proto, abychom vám umožnili využívat jednotlivé nabídky.

Při každé návštěvě uživatele na webových stránkách a při každém otevření souboru se údaje o takovém postupu (jako datum, čas a navštívené stránky) uloží do protokolového souboru. Pokud však nebude níže výslovně uvedeno jinak, nejsou data nijak využívána ve spojení s dotyčnou osobou. Vyhrazeno zůstává pouze statistické vyhodnocování anonymizovaných datových sad.

Kontaktní formuláře/ online žádost o místo

Osobní údaje jsou shromažďovány tak, že nám je odešlete prostřednictvím příslušného kontaktního formuláře na webových stránkách, nebo nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, nebo tak, že nám zašlete své podklady k žádosti o místo.

Záleží na vašem svobodném rozhodnutí, zda a které informace nám touto cestou poskytnete. Ke shromažďovaným osobním údajům patří zejména vaše kontaktní údaje, jako příjmení, jméno, firma, číslo zákazníka, ulice, číslo domu, poštovní směrovací číslo (PSČ), místo, telefon, fax a e-mail. U žádostí o místo k tomu přibývají ještě údaje o požadovaném uplatnění, profesní kvalifikaci, studiu, vyučení a dalších znalostech.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vám mohli poskytovat informace a služby, které požadujete. U žádostí o místo jsou údaje využívány pro účely výběru vhodných kandidátů a realizaci příslušných výběrových řízení.

Profi portál a online systém Richter+Frenzel („@-shop R+F“)

Je-li pro využívání určitých částí webových stránek nutná registrace, jako v případě Profi portálu a @-shop R+F, shromažďujeme osobní údaje jako příjmení, firma, adresa, telefon, fax, e-mail, číslo zákazníka. Dále obdržíte přihlašovací jméno a heslo pro přihlášení a využívání příslušné části webových stránek. V rámci objednávek učiněných prostřednictvím e-shopu ukládáme navíc informace podstatné z hlediska uzavřené smlouvy, jako např. objednané zboží, kupní cenu, dodací a platební podmínky. Používáme tyto údaje v rámci účelu smlouvy zejména pro realizaci objednávek, pro dodání zboží a provedení platby.

Zpravodaj/reklama/marketing

Pokud na webové stránce, zejména ve službě @-shop R+F, při registraci nového uživatele v Profi portálu, prostřednictvím formuláře „Zápis do databáze řemeslníků“ nebo jiným způsobem udělíte svůj souhlas nebo to umožňují právní předpisy, pak můžeme vaše osobní údaje jako jméno a příjmení a vaši e-mailovou adresu využít pro zasílání personalizovaného zpravodaje.

Dále můžeme vaše osobní údaje, pokud to připouštějí právní předpisy nebo jste udělili svůj souhlas, využívat také k dalším reklamním a marketingovým účelům, abychom vás informovali poštou, e-mailem, telefonem nebo prostřednictvím SMS o společnosti Richter+Frenzel a s nimi propojených společnostech, jakož i jejich výrobcích a poskytovaných službách.

Pokud nám udělíte svůj souhlas, můžeme my nebo námi pověřené společnosti využívat vaše osobní údaje také za účelem průzkumu trhu.


3. Cookies

Cookies jsou textové soubory, které se ukládají lokálně na pevném disku vašeho počítače a při pozdější návštěvě webových stránek a/nebo služby @-shop R+F jsou odesílány zpět na internetový server. Cookies využíváme k optimalizaci webových stránek za účelem zlepšení uživatelského komfortu a například i k tomu, abychom zjistili, zda jste naši webovou stránku již dříve navštívili.

Používáme tzv. sessions cookies po dobu vaší návštěvy webových stránek, například pro uložení informací během vašeho nákupu v systému @-shop R+F (např. výrobky a hodnota zboží v rámci funkcí nákupního košíku) a pro monitoring vašeho uživatelského chování (např. datum návštěvy a navštívené stránky). Sessions cookies jsou po ukončení návštěvy webové stránky vymazány.

Richter+Frenzel dále využívá i další cookies, které nejsou na vašem počítači aktivní pouze po dobu jedné návštěvy a které slouží k tomu, abychom naši nabídku mohli vylepšovat z hlediska uživatelského komfortu. Můžeme vám tak například nabídnout takové informace, které vás opravdu zajímají. Tyto cookies využíváme za účelem identifikace příslušného uživatele a monitorování příslušného uživatelského chování. Vyhodnocovány jsou výhradně anonymní datové soubory.

Samozřejmě můžete svůj internetový prohlížeč také nastavit tak, aby žádné cookies neakceptoval. Návod k tomu, jak postupovat, chcete-li cookies zakázat, najdete zpravidla ve funkci nápovědy vašeho internetového prohlížeče. Rádi bychom vás však upozornili na skutečnost, že v tomto případě budou funkce služby @-shop R+F k dispozici pouze v omezené míře.

Dále nemůžeme vyloučit, že v případě odkazů na jiné webové stránky nebudou na těchto stránkách cookies využívány jiným způsobem nebo nebudou využívány jiné techniky k personalisovanému vyhodnocování uživatelského chování. Na tyto skutečnosti nemáme žádný vliv. Odkazujeme vás v tomto ohledu na prohlášení o ochraně osobních údajů uváděné na příslušných webových stránkách.


4. Google Analytics

Tato webová stránka využívá službu Google Analytics, nástroj pro analýzu internetu od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se uloží na váš počítač a umožňují pak analyzovat vaše chování na konkrétní webové stránce. Informace vytvořené souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. V případě zapnuté anonymizace na této webové stránce však Google předtím zkrátí vaši IP adresu, pocházíte-li ze členských zemí Evropské unie nebo ze zemí Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech se celá IP adresa přenese na server společnosti Google v USA a tam bude zkrácena. Z pověření provozovatele webové stránky Google tyto informace použije pro vyhodnocení vašeho chování na této stránce, pro vytváření zpráv o reklamních aktivitách a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu nabízených provozovateli webové stránky. IP adresa předaná z vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics nebude spojena s žádnými dalšími daty společnosti Google. Ukládání cookies můžete zakázat v nastavení vašeho internetového prohlížeče; upozorňujeme vás však na skutečnost, že v takovém případě možná nebudete moci v plném rozsah využívat všechny funkce na této webové stránce. Navíc můžete společnosti Google zabránit v odesílání a zpracovávání dat vytvořených soubory cookie vztahujících se k vašemu chování na webové stránce (včetně vaší IP adresy) tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk k internetovému prohlížeči kliknutím na následující odkaz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


5. Zabezpečení osobních údajů

Přístup k vašim osobním údajům má pouze malý okruh povolaných osob, které se zabývají technickou, ekonomickou nebo redakční péčí o servery. Jsou přijata opatření, která zaručují bezpečí vašich osobních údajů. Vaše údaje jsou svědomitě chráněny proti ztrátě, zničení, zfalšování, manipulaci a neoprávněnému přístupu nebo neoprávněnému zveřejnění.

Mějte prosím na paměti, že při zasílání dat po internetu není možné zcela vyloučit situaci, kdy k datům získají přístup třetí osoby. Vzhledem k tomu, že zatím ještě nepoužíváme pro zasílání a zpracování dat ve všech oddílech naší webové stránky kontinuální kódovaný systém zasílání dat, nemůžeme ručit za ochranu před nepovolaným přístupem k datům.

Při přihlašování do Profi portálu a při využívání služby @-shop R+F používáme pro přenos dat šifrovací protokol SSL (SSL = Secure Sockets Layer). Díky šifrování SSL je zaručeno, že nikdo kromě nás nedokáže data přečíst. Tato šifrovací technologie je aktivní, pokud ve spodní části okna vašeho prohlížeče se objevuje symbol neporušeného klíče nebo zavřeného zámku (různé podle prohlížeče).


6. Archivace

Vaše údaje budou archivovány tak dlouho, dokud to bude nutné pro poskytování našich služeb, popř. dokud bude jejich archivace předepsána zákonným předpisem nebo bude předmětem právního závazku.


7. Jiné zpracování a využívání osobních údajů

K jinému zpracovávání a využívání vašich osobních údajů dochází pouze za předpokladu, že to výslovně připouští právní předpisy nebo uživatel se zpracováním a využíváním osobních údajů explicitně souhlasil.


8. Odkazy na jiné webové stránky

Stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky, které nejsou provozovány společností RICHTER+FRENZEL nebo propojenými společnostmi. Za dodržování předpisů o ochraně osobních údajů na takových webových stránkách neneseme žádnou odpovědnost.


9. Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů v budoucnosti měnit. Měli byste proto při návštěvě naší webové stránky pravidelně toto prohlášení číst.


10. Odvolání souhlasu

Pokud svůj souhlas se shromažďováním a využíváním vašich údajů k průzkumům trhu a marketingovým účelům s účinností do budoucna zcela nebo zčásti odvoláte, smažeme neprodleně tato data ve vámi požadovaném rozsahu nebo je zablokujeme pro další použití. Za tímto účelem se prosím obracejte na e-mail info@ r-f.cz nebo svůj podnět zašlete poštou na adresu Richter + Frenzel s.r.o., vedení společnosti, U Technoplynu 1572/1, 198 00 Praha 9, Česká Republika.


11. Informace

Na základě vašeho dotazu vám rádi zdarma sdělíme, jaké údaje jsou k vaší osobě u nás archivovány. Můžete také nechat změnit nebo vymazat údaje, které o vás prostřednictvím webové stránky shromažďujeme a využíváme. V případě, že se budete domnívat, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete požádat o vysvětlení a o odstranění takto vzniklého stavu. Ve výše uvedených případech, prosím, pište na adresu info@ r-f.cz nebo svůj dotaz zašlete poštou na adresu Richter + Frenzel s.r.o., vedení společnosti, U Technoplynu 1572/1, 198 00 Praha 9, Česká Republika. Máte-li otázky nebo podněty k tématu ochrany osobních údajů, napište nám na následující adresu: info@ r-f.cz

 

Aktualizace: říjen 2013