Získejte maximum z instalace tepelného čerpadla

Maximální výkon s 

tepelným čerpadlem Flamco

Získejte maximum z instalace tepelného čerpadla

Rozsáhlý sortiment doplňků pro tepelná čerpadla od společnosti Flamco

Instalací vhodného příslušenství k tepelným čerpadlům lze výrazně snížit spotřebu energie v budovách. Abyste z instalace tepelného čerpadla získali maximum, pomůže vám správné nastavení se správnými produkty prodloužit životnost instalace, zvýšit její účinnost a snížit spotřebu energie. S využitím široké škály výrobků Flamco a systémů pro instalace tepelných čerpadel můžete vždy dosáhnout optimálního spojení úspory energie, komfortu a odolnosti celého systému.

3 výkonné doplňky pro vylepšení systému tepelného čerpadla

Šetřete energii, zvyšte komfort a optimalizujte odolnost systému

1. XStream odlučovače vzduchu a nečistot

Vysoce účinná separace vzduchu a nečistot je zásadní, protože vyšší průtok a nižší teplota činí systémy náchylnějšími k usazování nečistot.

  • Výměníky tepla v systémech tepelných čerpadel jsou náchylné na znečištění.
  • Totéž platí pro nízkoteplotní systémy otopných soustav.
  • Špičkový odlučovač nečistot je proto nutností.

2. MeiFlow Top S Čerpadlové skupiny

Vzhledem k vysokému průtoku v systému tepelného čerpadla je nezbytné zajistit distribuci energie pomocí čerpadlové skupiny.

 

  • V závislosti na hydraulickém uspořádání systému tepelného čerpadla je vhodné použít čerpadlovou skupinu.
  • Specifické primární části systému s tepelným čerpadlem mohou obsahovat glykol.
  • Instalace tepelných čerpadel vyžadují relativně vysoký objemový průtok kvůli nízkému dT.
  • K přesnější regulaci požadovaného průtoku je zapotřebí čerpadlová skupina.

3. VacuStream podtlakový odplyňovací automat

V nízkoteplotním domácím topném systému potřebujete k odstranění rozpuštěných plynů použít aktivní odplynění.

 

  • Podtlakový odplyňovací automat speciálně navržený pro malé nízkoteplotní systémy.
  • Odstraňování plynů z nízkoteplotních systémů, jako jsou tepelná čerpadla, je mnohem obtížnější a vyžaduje aktivní odplyňování.
  • Plastové rozvody nízkoteplotních systémů otopných soustav jsou méně vzduchotěsné.

 

Více informací najdete zde.