Pravidla akce R+F Šumperk

Pravidla akce „Nakup“

Níže uvedená pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla akce s názvem „Nakup“ (dále také jako „akce“). Tato pravidla mohou být změněna pouze pořadatelem akce, a to formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, které nabývají účinnosti jejich zveřejněním na internetových stránkách pořadatele www.r-f.cz.

Pravidla si prosím pozorně prostudujte, obsahují důležité informace. Zapojením do akce potvrzuje každý zákazník souhlas s těmito pravidly.

 1. Pořadatel akce

Pořadatelem a zároveň vyhlašovatelem akce je společnost Richter + Frenzel s.r.o., IČ 61852325, se sídlem U Technoplynu 1572/1, Praha 9, PSČ 198 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31131 (dále také jako „organizátor“).

 1. Doba trvání akce

Akce probíhá v období od 01.4.2024 SEČ 00:00:00 do 31.5.2024 SEČ 23:59:59. Již od první minuty je možné se ihned do akce zapojit.

 1. Účast na akci

Akce se může účastnit podnikající fyzická osoba či obchodní společnost, která je registrovaným zákazníkem organizátora (dále také jako „účastník“). Do akce se mohou zapojit pouze tito účastníci:

a) Účastník, který je zaregistrovaný u organizátora akce na pobočce R+F Šumperk jako velkoobchodní zákazník.

b) Účastník, který se v období od 01.4.2024 SEČ 00:00:00 do 31.5.2024 SEČ 23:59:59 zaregistruje u organizátora akce na pobočce R+F Šumperk jako velkoobchodní zákazník

4. Předmět a cíl akce

Cílem akce je odměnit zákazníky, kteří splní podmínky.

 1. Podmínky účasti na akci

Podmínkou účasti na akci je:

a) dosažení minimálního obratu bez DPH za nákup zboží či materiálu u organizátora akce v těchto hodnotách:

 1. minimální obrat 25 000 – 49 999 Kč bez DPH
 2. minimální obrat 50 000 – 99 999 Kč bez DPH
 3. minimální obrat 100 000 Kč bez DPH a více

b) dosažení minimálního obratu bez DPH uvedeném v bodu a) v období od 01.4.2024 SEČ 00:00:00 do 31.5.2024 SEČ 23:59:59 za nákup zboží či materiálu u organizátora akce, a to v těchto časových úsecích (odměnu je možné získat za všechna období samostatně, obraty bez DPH nelze sčítat mezi jednotlivými období dohromady):

a. od 1.4.2024 SEČ 00:00:00 do 30.4.2024 SEČ 23:59:59

b. od 1.5.2024 SEČ 00:00:00 do 31.5.2024 SEČ 23:59:59

c) účastník akce nesmí mít v době konání akce žádné závazky po splatnosti ze strany účastníka vůči organizátorovi

d) faktury v období trvání akce musí být uhrazeny nejpozději do 31.6.2024

e) organizátor akce si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit

f) organizátor vyhrazuje právo z akce vyloučit výrobky, které mají speciální cenu a jsou považovány za výprodej nebo doprodej.

 1. Vyhodnocení akce

Vyhodnocení akce provede organizátor následující měsíc, po uplynutí jednotlivých časových úseků uvedených v bodě 5b)a. a 5b)b., v mimořádném případě (při úhradě faktur dle podmínek uvedených v bodě 5d) provede organizátor vyhodnocení akce nejpozději do 31.07.2024.

Na základě tohoto vyhodnocení budou účastníci, kteří dosáhli minimálního obratu nebo minimálních obratů uvedených v bodě 5a) v období akce uvedeném v bodě 5b), kontaktováni zástupcem Richter + Frenzel s.r.o. a bude jim předána odměna nejpozději do 3 měsíců od vyhodnocení akce.

 1. Odměna za akci

Pokud účastník splní všechny výše uvedené podmínky, získává nárok na poukaz na https://www.alza.cz/ a to v těchto hodnotách:

 1. poukaz 500 Kč, při splnění minimálního obratu 25 000 – 49 999 Kč bez DPH
 2. poukaz 1 000 Kč, při splnění minimálního obratu 50 000 – 99 999 Kč bez DPH
 3. poukaz 2 000 Kč, při splnění minimálního obratu 100 000 Kč bez DPH a více

Odměnu není možné právně vymáhat. Odměny v této akci nelze u pořadatele směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné odměny, než která je organizátorem stanovena v těchto pravidlech. Odměna je osobní a nepřevoditelná. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním odměn.

 1. Osobní údaje

a) Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely akce

Splněním podmínek akce udělil účastník, který je fyzickou osobou, souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených na webu organizátora akce (www.r-f.cz) a to pro účely realizace této akce včetně případného zveřejnění těchto údajů při předání odměny účastníkovi.

b) Souhlas se zpracováním osobních údajů pro propagační účely

Převzetím odměny účastník, který je fyzickou osobou, udělil souhlas s tím, aby jeho obchodní jméno bylo v souvislosti s akcí uveřejněno na sociálních sítích, webových stránkách a v rámci dalších informačních kanálů organizátora akce.

Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže: společnost Richter + Frenzel s.r.o., IČ 61852325, se sídlem U Technoplynu 1572, Praha 9, PSČ 198 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31131.

Účastník má ve vztahu ke správci osobních údajů právo na informace o zpracování osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na přenositelnost, jakož i právo na opravu a výmaz osobních údajů či omezení jejich zpracování.

Tento souhlas účastník uděluje na dobu dvou let ode dne skončení akce s tím, že udělený souhlas lze kdykoliv odvolat i před uplynutím uvedené lhůty, a to prostřednictvím písemného oznámení zaslaného na e-mailovou adresu pořadatele: .

V případě, že se účastník domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, má právo podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Závěrečná ustanovení

Akce nemá charakter veřejného příslibu ve smyslu ustanovení § 2884 a násl.  občanského zákoníku. Ustanovení § 2884 až § 2889 občanského zákoníku se tímto vylučují z aplikace pro účely této akce.

V Praze dne 1.4.2024

Richter + Frenzel s.r.o.

Dodatek č.1 k pravidlům akce „nakup“

Tento dodatek závazně upravuje pravidla akce s názvem „nakup“ (dále také jako „akce“). Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejním na internetových stránkách pořadatele www.r-f.cz.

Tímto dodatkem je upraven bod číslo 5d) a 6.

 1. Podmínky účasti na akci

Podmínkou účasti na akci je:

 1. a) dosažení minimálního obratu bez DPH za nákup zboží či materiálu u organizátora akce v těchto hodnotách:
 1. minimální obrat 25 000 – 49 999 Kč bez DPH
 2. minimální obrat 50 000 – 99 999 Kč bez DPH
 3. minimální obrat 100 000 Kč bez DPH a více
 1. b) dosažení minimálního obratu bez DPH uvedeném v bodu a) v období od 01.4.2024 SEČ 00:00:00 do 31.5.2024 SEČ 23:59:59 za nákup zboží či materiálu u organizátora akce, a to v těchto časových úsecích (odměnu je možné získat za všechna období samostatně, obraty bez DPH nelze sčítat mezi jednotlivými období dohromady):
 2. od 1.4.2024 SEČ 00:00:00 do 30.4.2024 SEČ 23:59:59
 3. od 1.5.2024 SEČ 00:00:00 do 31.5.2024 SEČ 23:59:59
 4. c) účastník akce nesmí mít v době konání akce žádné závazky po splatnosti ze strany účastníka vůči organizátorovi
 5. d) faktury v období trvání akce musí být uhrazeny ve splatnosti
 6. e) organizátor akce si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit
 7. f) organizátor vyhrazuje právo z akce vyloučit výrobky, které mají speciální cenu a jsou považovány za výprodej nebo doprodej.
 1. Vyhodnocení akce

Vyhodnocení akce provede organizátor následující měsíc, po uplynutí jednotlivých časových úseků uvedených v bodě 5b)a. a 5b)b., v mimořádném případě (při úhradě faktur dle podmínek uvedených v bodě 5d) provede organizátor vyhodnocení akce nejpozději do 31.12.2024.

Na základě tohoto vyhodnocení budou účastníci, kteří dosáhli minimálního obratu nebo minimálních obratů uvedených v bodě 5a) v období akce uvedeném v bodě 5b), kontaktováni zástupcem Richter + Frenzel s.r.o. a bude jim předána odměna nejpozději do 3 měsíců od vyhodnocení akce.

V Praze dne 17.5.2024

Richter + Frenzel s.r.o.

 

Pravidla akce nakup ke stažení