Pravidla akce R+F Písek 13.6.2024

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Hra o bohaté ceny

Níže uvedená pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže s názvem Hra o bohaté ceny (dále také jako „soutěž“). Tato pravidla mohou být změněna pouze pořadatelem soutěže, a to formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, které nabývají účinnosti jejich zveřejněním na internetových stránkách pořadatele www.r-f.cz.

Pravidla si prosím pozorně prostudujte, obsahují důležité informace. Zapojením do soutěže potvrzuje každý zákazník souhlas s těmito pravidly.

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem a zároveň vyhlašovatelem soutěže je společnost Richter + Frenzel s.r.o., IČ 61852325, se sídlem U Technoplynu 1572/1, Praha 9, PSČ 198 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31131 (dále také jako „organizátor“).

 

2. Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 3.6.2024 SEČ 00:00:00 do 13.6.2024 SEČ 23:59:59. Již od první minuty je možné se ihned do soutěže zapojit.

 

3. Účast na soutěži

Soutěže se může účastnit podnikající fyzická osoba či obchodní společnost, která je registrovaným zákazníkem organizátora (dále také jako „účastník“). Do soutěže se mohou zapojit pouze tito účastníci:

a) Účastník, který je zaregistrovaný u organizátora akce na pobočce R+F Písek jako velkoobchodní zákazník.

b) Účastník, který se v období od 3.6.2024 SEČ 00:00:00 do 13.6.2024 SEČ 23:59:59 zaregistruje u organizátora akce na pobočce R+F Písek jako velkoobchodní zákazník

 

4. Předmět a cíl soutěže

Cílem soutěže je odměnit zákazníky, kteří splní podmínky.

 

5. Podmínky účasti na soutěži

Podmínkou účasti na soutěži je:

a) dosažení minimálního obratu 10 000 Kč bez DPH za nákup zboží či materiálu u organizátora soutěže

b) dosažení minimálního obratu bez DPH uvedeném v bodu a) v období od 3.6.2024 SEČ 00:00:00 do 13.6.2024 SEČ 23:59:59 za nákup zboží či materiálu u organizátora soutěže

c) účastník soutěže nesmí mít v době konání akce žádné závazky po splatnosti ze strany účastníka vůči organizátorovi

d) faktury v období trvání soutěže musí být uhrazeny ve splatnosti

e) organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv ukončit

f) organizátor vyhrazuje právo ze soutěže vyloučit výrobky, které mají speciální cenu a jsou považovány za výprodej nebo doprodej.

 

6. Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení soutěže provede organizátor následující měsíc, po uplynutí časového úseku uvedeného v bodě 5b)., v mimořádném případě (při úhradě faktur dle podmínek uvedených v bodě 5d) provede organizátor vyhodnocení akce nejpozději do 31.12.2024.

Soutěžení o výhry probíhá formou náhodného losování z losovacího bubnu. O průběhu losování pořizuje Pořadatel obrazový záznam, který není veřejně dostupný.

Na základě tohoto vyhodnocení budou účastníci, kteří dosáhli minimálního obratu uvedeného v bodě 5a) v období akce uvedeném v bodě 5b), kontaktováni zástupcem Richter + Frenzel s.r.o. a bude jim předána výhra nejpozději do 3 měsíců od vyhodnocení akce.

 

a) V soutěži jsou připraveny tyto výhry:

  • Poukaz na alza.cz v hodnotě 5 000 Kč
  • Voucher na dovolenou Clasic Holiday
  • Poukaz na alza.cz v hodnotě 3 000 Kč
  • 2x přenosné ohniště Czechtherm
  • 5x vesta Engelbert Strauss
  • 3x sprchová hlavice Ideal Standard Alu+
  • 4x poukaz na alza.cz v hodnotě 500 Kč
  • Flexira – samostatný lis T000NT-02
  • Flexira – řezák T000NU-01

 

b) Voucher na dovolenout Classic Holiday, od společnosti Connex Marketing Gmbh, Dr.-Schauer-Str. 26, A-4600 Wels, Rakousko, Firmenbuch: Landesgericht Wels, FN 135472, musí výherce uplatnit u uvedené společnosti v souladu s jejími podmínkami pro uplatnění dárkových poukazů. Základní podmínky pro uplatnění dárkového poukazu a kontaktní údaje jsou zveřejněny na tomto odkazu: www.connexservice.com.

c) Výhru není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze u pořadatele směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je organizátorem stanovena v těchto pravidlech. Výhra je osobní a nepřevoditelná. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním odměn.

 

7. Osobní údaje

a) Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže

Splněním podmínek soutěže udělil účastník, který je fyzickou osobou, souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených na webu organizátora soutěže (www.r-f.cz) a to pro účely realizace této soutěže včetně případného zveřejnění těchto údajů při předání odměny účastníkovi.

b) Souhlas se zpracováním osobních údajů pro propagační účely

Převzetím výhry účastník, který je fyzickou osobou, udělil souhlas s tím, aby jeho obchodní jméno bylo v souvislosti se soutěží, uveřejněno na sociálních sítích, webových stránkách a v rámci dalších informačních kanálů organizátora soutěže.

Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže: společnost Richter + Frenzel s.r.o., IČ 61852325, se sídlem U Technoplynu 1572, Praha 9, PSČ 198 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31131.

Účastník má ve vztahu ke správci osobních údajů právo na informace o zpracování osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na přenositelnost, jakož i právo na opravu a výmaz osobních údajů či omezení jejich zpracování.

Tento souhlas účastník uděluje na dobu dvou let ode dne skončení soutěže s tím, že udělený souhlas lze kdykoliv odvolat i před uplynutím uvedené lhůty, a to prostřednictvím písemného oznámení zaslaného na e-mailovou adresu pořadatele: .

V případě, že se účastník domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, má právo podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8. Závěrečná ustanovení

Soutěž nemá charakter veřejného příslibu ve smyslu ustanovení § 2884 a násl.  občanského zákoníku. Ustanovení § 2884 až § 2889 občanského zákoníku se tímto vylučují z aplikace pro účely této soutěže.

V Praze dne 30.5.2024

Richter + Frenzel s.r.o.

 

Pravidla soutěže ke stažení