Pravidla akce -1 % na e-shop b2b.r-f.cz

Pravidla akce „-1 % na e-shop b2b.r-f.cz“

Níže uvedená pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla akce s názvem „-1 %  na e-shop b2b.r-f.cz“ (dále také jako „akce“). Tato pravidla mohou být změněna pouze pořadatelem akce, a to formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, které nabývají účinnosti jejich zveřejněním na internetových stránkách pořadatele www.r-f.cz.

Pravidla si prosím pozorně prostudujte, obsahují důležité informace. Zapojením do akce potvrzuje každý zákazník souhlas s těmito pravidly.

  1. Pořadatel akce

Pořadatelem a zároveň vyhlašovatelem akce je společnost Richter + Frenzel s.r.o., IČ 61852325, se sídlem U Technoplynu 1572/1, Praha 9, PSČ 198 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31131 (dále také jako „organizátor“).

 

2. Doba trvání akce

Akce probíhá v období od 10.7.2024 SEČ 00:00:00 do 31.8.2024 SEČ 23:59:59. Již od první minuty je možné se ihned do akce zapojit.

 

3. Účast na akci

Akce se může účastnit podnikající fyzická osoba či obchodní společnost, která je registrovaným zákazníkem organizátora (dále také jako „účastník“). Do akce se mohou zapojit pouze tito účastníci:

a) Účastník, který v období od 01.06.2023 SEČ 00:00:00 do 30.06. 2024 SEČ 23:59:59 neudělal u organizátora žádný obrat přes e-shop b2b.r-f.cz, tzn. udělal obrat za 0 Kč bez DPH.

b) Účastník, který se v období od 10.7.2024 SEČ 00:00:00 do 31.8.2024 SEČ 23:59:59 zaregistruje u organizátora akce jako velkoobchodní zákazník na e-shopu b2b.r-f.cz

 

4. Předmět a cíl akce

Cílem akce je propagovat mezi registrovanými zákazníky e-shop b2b.r-f.cz organizátora profesionální podnikající fyzické osoby a obchodní společnosti, které ve výše uvedeném stanoveném období dosáhnou obratu bez DPH, upřesněným v bodě 5 „Podmínky účasti na akci“, za zboží či materiál nakoupený u organizátora akce.

 

5. Podmínky účasti na akci

Podmínkou účasti na akci je:

a) obrat bez DPH za nákup zboží či materiálu u organizátora akce přes e-shop b2b.r-f.cz

b) účastník akce nesmí mít v době konání akce žádné závazky po splatnosti ze strany účastníka vůči organizátorovi

c) organizátor akce si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit

 

6. Princip akce

Při každém nákupu na e-shopu b2b.r-f.cz obdrží účastník akce, který splňuje podmínky těchto pravidel, extra slevu 1 % na celý nákup. Sleva bude započítána do objednávky v závěrečném kroku nákupu.

 

7. Osobní údaje

a) Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely akce

Splněním podmínek akce udělil účastník, který je fyzickou osobou, souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených na webu organizátora akce (www.r-f.cz) a to pro účely realizace této akce včetně případného zveřejnění těchto údajů při předání odměny účastníkovi.

b) Souhlas se zpracováním osobních údajů pro propagační účely

Převzetím odměny účastník, který je fyzickou osobou, udělil souhlas s tím, aby jeho obchodní jméno bylo v souvislosti s akcí uveřejněno na sociálních sítích, webových stránkách a v rámci dalších informačních kanálů organizátora akce.

Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže: společnost Richter + Frenzel s.r.o., IČ 61852325, se sídlem U Technoplynu 1572, Praha 9, PSČ 198 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31131.

Účastník má ve vztahu ke správci osobních údajů právo na informace o zpracování osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na přenositelnost, jakož i právo na opravu a výmaz osobních údajů či omezení jejich zpracování.

Tento souhlas účastník uděluje na dobu dvou let ode dne skončení akce s tím, že udělený souhlas lze kdykoliv odvolat i před uplynutím uvedené lhůty, a to prostřednictvím písemného oznámení zaslaného na e-mailovou adresu pořadatele: .

V případě, že se účastník domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, má právo podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8. Závěrečná ustanovení

Akce nemá charakter veřejného příslibu ve smyslu ustanovení § 2884 a násl.  občanského zákoníku. Ustanovení § 2884 až § 2889 občanského zákoníku se tímto vylučují z aplikace pro účely této akce.

V Praze dne 10.7.2024

Richter + Frenzel s.r.o.