Plastové svěrné spojky Plas-Fit

Plas-Fit:

spojky s novým těsněním

Plastové svěrné spojky Plas-Fit

Tvarovky Plas-Fit v rozměru 40–75 mm dodáváme s novým těsněním,
které přináší zásadně menší sílu potřebnou k nasunutí (naražení) tvarovky na PE trubku.
Síla je cca 5x menší

Video ukazuje montáž staré a nové tvarovky u velkého rozměru. U starého těsnění (velký rozměr) byla síla cca 500 N a u nové těsnění je jen 100 N.