Izolace potrubí

Izolace potrubí − izolovat moderně a v souladu s normami
rohrisolierung 02

V časech nedostatku zdrojů by se teplo mělo potrubním systémem beze ztrát dostat tam, kde je ho opravdu zapotřebí. Proto je izolace potrubí důležitější než kdy jindy, přičemž dobrý kompletní izolační systém šetří při montáži čas, místo a materiál.

Moderní kompletní izolační systémy pro všechny montážní situace

hausisolierung 02

Aby bylo možné dostát všem požadavkům, nabízíme flexibilní kompletní izolační programy. Jsou vhodné pro jakékoliv použití v domě, od rozvodů teplé a studené vody přes odpadní potrubí až po rozvody topení, a splňují všechny zákonné normy. Izolační hadice, oblouky, izolační pouzdra a celé příslušenství systémů je vyrobeno z prvotřídních a spolehlivých moderních materiálů jako elastomerní pěny, PE nebo PVC.

Izolace potrubí pro složité montážní situace
optiline compact-daemmhuelse 02

I ve složitých montážních situacích si pomocí moderních izolací potrubí bez problémů poradíte: Díky lepším hodnotám součinitele tepelné vodivosti je možné izolovat podle předpisů i ve velmi úzkých kapsách na potrubí. Při použití izolace potrubí z elastomerních materiálů si můžete odpustit další protipožární opatření, jako např. protipožární manžety.

Velmi moderní jsou kompaktní izolační pouzdra, která svým hranatým a uvnitř excentrickým tvarem umožňují nanést nižší vrstvu podlahového potěru, což ušetří hodně místa a materiálu. Také úspora energií je vyšší ve srovnání s klasickými kulatými izolacemi.