R+F Optiline/Plano
opt 03

Neváhejte a stáhněte si náš katalog vybraných produktů R+F Optiline a R+F Plano!

jetz downloaden
Richter + Frenzel, to je 120 let tradice
ZÁSOBNÍKY

Zásobník – srdce každého topného systému

Bez dobrého zásobníku není i ten nejlepší systém vytápění k ničemu. Ideální zásobník předává 100 % přiváděného tepla do pitné nebo topné vody. Zásobník sám se přitom pokud možno vůbec neohřívá a udržuje teplotu v horních vrstvách zásobníku co nejdéle. Časté zatápění není nutné, protože zásobník zabraňuje energeticky nevýhodnému promíchávání vody. Richter+Frenzel vám poskytne přehled o různých druzích efektivní akumulace tepla.

Na co je třeba dbát u zásobníku?
waermespeicher 02

U zásobníku je třeba dbát na následující věci: voda by v něm měla proudit pokud možno málo a s co nejvyšším teplotním rozdílem. Zásobník, který např. z 50 % obsahuje 70°C teplou vodu a z 50 % vodu teplou 30°, může dodávat teplo nebo teplou vodu déle než zásobník, který má vodu rovnoměrně 50°C teplou. Aby teplo neunikalo do místnosti, měla by být izolace alespoň 100 mm silná. Kromě toho by připojené potrubí mělo být vybaveno gravitačními brzdami nebo vést směrem dolů.

Zásobníky ohřáté pitné vody
trinkwasserspeicher accordeon 02

Zásobníky pitné vody jsou velmi rozšířené a využívají se k udržování zásoby ohřáté pitné vody. Mají emailový povrch nebo jsou zcela vyrobeny z ušlechtilé oceli, aby nedocházelo ke korozi. Solární zásobníky pitné vody mají kromě spirálového potrubí pro topný kotel ve spodní části také potrubí solárního okruhu, aby solární energie byla využita tím nejlepším způsobem. Protože je teplota vody v zásobníku pitné vody za účelem ochrany před opařením a tvorbou vápenatých usazenin omezena na 60°C a jejich objem vystačí z hygienických důvodů na pokrytí pouze dvoudenní spotřeby, akumulují relativně málo energie.

Pozdější využití tepla: akumulační zásobníky
puffer heizwasserspeicher accordeon 02

Akumulační zásobníky jsou vhodné všude tam, kde lze vyrobené teplo využít pouze s určitým časovým zpožděním, jako např. u kotlů na dřevo, tepelných čerpadel a solárních zařízení. U zásobníků o velikosti většinou nad 500 l je třeba dbát na dobrou izolaci, správný výběr hydraulického zařízení a nízkou teplotu vratné vody. Pomocí výměníků s hladkými trubkami mohou akumulační zásobníky akumulovat i solární energii.

Zásobník se stanicí s čerstvou vodou
17

Zásobníky se stanicí na čerstvou vodu představují nejnákladnější, ale zcela jistě také nejlepší způsob ohřevu teplé užitkové vody. Jak název napovídá, je na zásobníku zvenčí umístěna stanice na čerstvou vodu s elektronickou regulací teploty. Horká voda zásobníku je čerpána skrze externí deskový výměník a ohřívá na požadovanou teplotu čerstvou vodu proudící na protější straně. Teploty vratné vody, které přitom vznikají, jsou tak nízké, že se zásobník ochlazuje na 20°C, což zvyšuje množství akumulovatelné energie.

Zásobník s vlnitou nerezovou trubkou
21

U zásobníku s vlnitou nerezovou trubkou je v zásobníku místo zásobníku pitné vody zabudována vlnitá nerezová trubka s velkou teplosměnnou plochou. Snižuje to riziko výskytu baktérií, protože voda je několikrát za den spotřebována. Energetická bilance zásobníku je velmi dobrá, protože vzhledem k přívodu studené vody ve spodní části zásobníku se více ochlazuje. Pitná voda se ohřívá takřka pouze při průtoku. Při postupujícím vybíjení zásobníku se snižuje přenos tepla, a tím výkon ohřevu pitné vody.

Zásobník s nejlepší energetickou výtěžností: stratifikační zásobník
schichtenspeicher accordeon 02

Stratifikační zásobníky mají nejvyšší energetickou výtěžnost. Vestavěné stratifikační vložky vrství vodu podle její hustoty při různých teplotách do správné vrstvy. Zabrání se tak nepříznivému proudění vody a topné médium se odebírá nebo vrací přesně tam, kde je právě odpovídající teplota. pro dosažení nízkých teplot vratné vody jsou stratifikační zásobníky často vybaveny vestavěnými nebo přistavěnými průtokovými systémy teplé vody.

Stavební předpoklady pro zásobníky
TEP CERP BARAK 2 02

Abyste mohli připojit zásobník, měli byste nejprve splnit následující stavební předpoklady: potřebujete dostatek místa, dostatečně nosný podklad a pokud možno by se měl zásobník nacházet v tepelně izolované místnosti. Navíc byste u svého topného zařízení měli nechat provést topnou zkoušku. Cirkulace užitkové vody má na všechny zásobníky nepříznivý vliv. Proto jsou běžné regulace, které teplou vodu nechávají cirkulovat pouze v případě potřeby.

Výhody zásobníků
waermespeicher schwein 02

Zásobníky akumulují teplo, pokud je momentálně k dispozici. Energie je pak vždy k dispozici, když je jí zapotřebí. Pomocí moderních zásobníků se teplá voda připravuje velmi hygienicky podle průtokového principu. Zásobníky navíc pomáhají s úsporami energií, protože delší doby provozu hořáku snižují spalinové ztráty méně častými starty a prodlužují doby nečinnosti zařízení.