Ke stažení
opt 06

Katalog doporučených produktů značek Optiline a Plano si můžete stáhnout zde.

Stáhnout nyní
Richter + Frenzel, to je 120 let tradice
KOGENERAČNÍ JEDNOTKA

Domácí výroba elektřiny a tepla s kogenerační jednotkou

Konvenční výroba elektřiny není příliš efektivní, protože odpadní teplo velkých elektráren zůstává nevyužito a při přenosu elektřiny na velké vzdálenosti dochází k velkým ztrátám v síti. Kogenerační jednotka toto napravuje: lokálně vyrábí elektřinu pouze tehdy, když vznikne potřeba tepla, a zvyšuje tak enormně účinnost výroby elektřiny. Při výrobě stejného množství elektřiny a tepla jako konvenčním způsobem se pomocí kogenerační jednotky spotřebuje méně než 36 % primární energie. Přispějte i vy k ochraně životního prostředí!

Jak funguje kogenerační jednotka?
KOGENERACNI JEDNOTKA

Kogenerační jednotky využívají různé druhy paliv jako zemní plyn, zkapalněný plyn, topný olej nebo řepkový olej. Spalovací motor v kogenerační jednotce pohání generátor, který vyrábí elektřinu. Obě tato zařízení vyrábějí teplo, které je zachytáváno vodou, která proudí okolo generátoru a motoru. Ohřátá voda je vedena skrze výměník, který odevzdává teplo do topného systému. Zdroj energie je tak využit dvakrát, a účinnost zařízení je tak podstatně vyšší. V závislosti na velikosti zařízení se pohybuje mezi 25 a 50 %.

Stavební předpoklady
blockheizkraftwerk kraftwerk 03

Dříve byly kogenerační elektrárny využívány spíše pro zásobování velkého počtu obyvatel elektřinou a teplem. V poslední době jsou však na trhu také malé, kompaktní jednotky pro rodinné domy, které je možné nainstalovat dokonce do sklepa. Osvědčila se zejména kogenerační jednotka Mini, a to i ve starých domech, které nelze energeticky v plné míře sanovat.

Výhody
blockheizkraftwerk schwein 04

Ve srovnání s konvenční výrobou elektřiny a tepla spotřebuje kogenerační jednotka až o 36 % méně primární energie na výrobu stejného množství tepla a elektřiny.