Ke stažení
opt 06

Katalog doporučených produktů značek Optiline a Plano si můžete stáhnout zde.

Stáhnout nyní
Richter + Frenzel, to je 120 let tradice
TOPENÍ NA PLYN A TOPNÝ OLEJ

Efektivní topení fosilními palivy – moderní topení na plyn a topný olej

Zdroje fosilních paliv jsou omezené, a proto by měly být využívány optimálním způsobem. Kotel vytápění přitom hraje velmi důležitou roli: pomocí efektivní kondenzační techniky je možné z oleje a plynu získat ještě více energie. Topení s kondenzačním kotlem navíc využívá teplo obsažené ve spalinách. Účinnost je velmi vysoká a provoz kotle neplýtvá palivem a nezatěžuje tolik životní prostředí. U Richter+Frenzel získáte všechny potřebné informace o instalaci vysoce účinného topení na plyn nebo topný olej.

Kondenzační kotel pro vaše topení na plyn a topný olej
gasbrenner 342x214 02

Kondenzační kotle fungují jako nízkoteplotní kotle a využívají teplo ze spalin. Spaliny jsou ochlazovány ve výměnících, až při dosažení rosného bodu začne pára ve spalinách kondenzovat. V případě plynu je to při cca 57° a v případě oleje při 47°. Uvolněné teplo vznikající při kondenzaci se přenáší na topný systém, což ve srovnání se starými systémy se standardními kotli přináší úsporu až 30 % primární energie.

Úprava komínového tělesa při instalaci topení na plyn nebo topný olej
06

Protože teploty spalin po instalaci nového topení na plyn nebo topný olej silně klesnou, je třeba modernizovat také systém odkouření. Studené spaliny je nutné bezpečně odvést nuceným odtahem, protože běžný tah komína je málokdy dostačující. Ventilátor zabudovaný do kotle zajišťuje odvod spalin do ovzduší skrz odkouření z nerezu nebo plastu, kterým se vyvložkuje komín. Můžete však komín postavit úplně nový pomocí speciálních stavebnicových systémů.

Odstranění vzniklého kondenzátu
kondensatpumpe 342x214 02

U moderních kondenzačních kotlů zůstává v kotli a odkouření po spálení plynu nebo oleje kondenzát, který musí být předpisově odstraněn. U plynového topení do jmenovitého výkonu max 200 kW se smí kondenzát jednoduše odvádět do veřejné kanalizační sítě. Není-li k dispozici v kotelně přípojka na kanalizaci, budete potřebovat čerpadlo na kondenzát. U kondenzačních kotlů na olej však musí být vzniklý kondenzát obsahující kyseliny nejprve neutralizován tím, že je veden přes granulát, který se vyhazuje do domovního odpadu při každoroční prohlídce kotle.

Skladování topného oleje pro vaše topení na plyn a topný olej
klassische oeltanks 342x214 02

Při instalaci nádrže na topný olej je třeba dodržet všechny zákonné požadavky na stavební směrnice, ochranu proti požáru, zacházení s látkami ohrožujícími jakost vod a na technické směrnice pro hořlavé kapaliny. Se speciální dvouplášťovou bezpečnostní nádrží vyztuženou skelnými vlákny nemusíte v kotelně budovat bezpečnostní vanu z obezdívky a třemi nátěry zdiva. Smíte skladovat maximálně 5.000 litrů topného oleje, pokud bude od kotle dodržena vzdálenost minimálně 1 m.

Skladování bio oleje
biooeltanks 342x214 02

Bio olej, topný olej s minimem obsahu síry, smí být skladován pouze ve speciálních nádržích. Je smíchán s palivem z rostlinných surovin, zpravidla s bionaftou. Bio topný olej B15 obsahuje z 10 až 14,9 % bionaftu, což šetří zásoby fosilních paliv a snižuje emise skleníkových plynů. Existují také nádrže, které jsou schválené i pro obsah bio složky B20.

Kdy je topení na plyn a topný olej vhodným řešením?
loesung accordeon 06

Kondenzační kotle jsou vhodné pro novostavby i pro dodatečnou instalaci do starých domů. Protože využití výhřevnosti je o to vyšší, čím nižší je teplota topné vody, připojuje se kondenzační kotel nejlépe k podlahovému topení nebo k jiným topným plochám dimenzovaným pro nízké teploty. Rozhodující je přitom teplota vratné vody. Moderní topení na plyn nebo topný olej můžete také výtečně kombinovat se solárním zařízením pro ohřev teplé vody.

Výhody efektivního topení na plyn nebo topný olej
VYHODY EFEKTIVNIHO TOPENI

Topení na plyn nebo topný olej využije palivo takřka beze zbytku. To znamená, že ušetříte spoustu topného oleje nebo plynu. Je to tedy topení šetrné nejen k životnímu prostředí, ale i k vaší peněžence. Můžete svůj kondenzační kotel provozovat také s bioplynem nebo bio olejem, a přispět tak dále k ochraně životního prostředí.