ISO 9001

Společnost Richter+Frenzel s.r.o. klade velký důraz na kvalitu prodávaných výrobků a poskytovaných služeb. Předpokladem pro úspěšné řízení a fungování společnosti Richter+Frenzel s.r.o. je udržování takového systému managementu, jehož cílem je neustálé zlepšování výkonnosti společnosti, a to zejména na základě uspokojování potřeb a požadavků našich zákazníků. 

Zákazník je pro nás hlavním článkem podnikání, proto společnost vytvořila, udržuje a zlepšuje systém kvality podle ISO 9001:2015, který bude sloužit ke zlepšování všech poskytovaných služeb. 

Norma ISO 9001:2015 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém managementu kvality.

Společnost Richter+Frenzel s.r.o. získala certifikát ISO 9001 v roce 2002. Získáním certifikátu společnost prokázala, že má vybudovaný a zavedený systém managementu kvality v souladu s požadavky uvedené normy.

Společnost Richter+Frenzel s.r.o. si je vědomo své odpovědnosti za kvalitu všech svých produktů. Požadavky a potřeby zákazníků se neustále zvyšují a jejich plnění je prvořadou prioritou společnosti. Na základě našich zkušeností, analýz požadavků a potřeb zákazníků, předpokladu vývoje požadavků trhu, které vycházejí z marketingových průzkumů, obchodních jednání s našimi dodavateli a z interních diskusí uvnitř společnosti.

Certifikat ISO 2015 CZ

 

 

ISO 50001

Společnost Richter+Frenzel s.r.o. se v souvislosti s principy normy ISO 50001:2011 přijala závazek znát a dodržovat stanovené povinnosti, postupy a zásady systému hospodaření s energií (EnMS), upozorňovat na možná riziková místa systému EnMS a vhodnou formou komunikovat a následně i ověřovat a spolupracovat mezi sebou a naplňovat požadavek týmové práce v rámci společnosti jako celku k dosažení plánovaných cílů.

 

Společnost Richter + Frenzel s.r.o. v souladu s požadavky normy ISO 50001:2011 vytváří podmínky pro zavádění, provoz a neustálé zlepšování systému hospodaření s energií (EnMS).

Norma ISO 50001:2011 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií (EnMS).

Společnost Richter+Frenzel s.r.o. získala certifikát ISO 50001 v roce 2016. Získáním certifikátu společnost prokázala, že má vybudovaný a zavedený systém managementu hospodaření s energií (EnMS) v souladu s požadavky uvedené normy.

Společnost Richter+Frenzel s.r.o. se zavazuje k zavedení a provozu systému hospodaření s energiemi (EnMS) podle normy ISO 50001:2011 u veškerého vlastního a spravovaného majetku. Tímto krokem na sebe bere závazek společenské spoluzodpovědnosti za snižování zátěže životního prostředí formou optimálního využívání energií v souladu s platnými právními předpisy.

Certifikát ISO 50001-1

Certifikát ISO 50001-2